Záznam z I. Tlačovej konferencie klubu KDH pri MsZ v Bardejove
27.02.2023

Publicistika

V publicistických reláciach, sa televízia podrobnejšie zaoberá aspektmi aktuálnej udalosti, či stavu s možnosťou vyjadrenia sa všetkých zainteresovaných.