Významní mešťania a meštianske rody v Bardejove /rod Hankovsky/
01.12.2022

Publicistika

V publicistických reláciach, sa televízia podrobnejšie zaoberá aspektmi aktuálnej udalosti, či stavu s možnosťou vyjadrenia sa všetkých zainteresovaných.