Investičné a neinvestičné akcie mesta za rok 2019
07.11.2019

Publicistika

V publicistických reláciach, sa televízia podrobnejšie zaoberá aspektmi aktuálnej udalosti, či stavu s možnosťou vyjadrenia sa všetkých zainteresovaných.
 

OZ KOVO: „Ľudia sú postihnutí chudobou, aj keď sú zamestnaní...“
14.03.2019

Tlačová konferencia vlády SR po výjazdovom zasadnutí v Bardejove
06.07.2018