Čo čaká slovenský šport?
22.10.2020

Publicistika

V publicistických reláciach, sa televízia podrobnejšie zaoberá aspektmi aktuálnej udalosti, či stavu s možnosťou vyjadrenia sa všetkých zainteresovaných.
 

Mimoriadne vysielanie - COVID-19 v Bardejove
13.10.2020

OZ KOVO: „Ľudia sú postihnutí chudobou, aj keď sú zamestnaní...“
14.03.2019