OZ KOVO: „Ľudia sú postihnutí chudobou, aj keď sú zamestnaní...“
14.03.2019

Publicistika

V publicistických reláciach, sa televízia podrobnejšie zaoberá aspektmi aktuálnej udalosti, či stavu s možnosťou vyjadrenia sa všetkých zainteresovaných.
 

Tlačová konferencia vlády SR po výjazdovom zasadnutí v Bardejove
06.07.2018

Na aktuálnu tému: Nová technika, efektívnejšie kosenie
27.04.2018

Na aktuálnu tému: Hospodárenie samosprávy v uplynulom roku 2017
09.03.2018