Program na (04. týždeň) od 20.01.2020 do 26.01.2020

 • 17:45
  Prehľad vysielania, počasie
  HD
 • 18:05
  Záznam z Mimoriadneho rokovania MsZ
  8
  HD
 • --:--
  Týždeň v PSK
  6
  HD
 • 20:00
  Videotext
  HD
 • 17:45
  Prehľad vysielania, počasie
  HD
 • 18:05
  PERINBABA /dramaticko-hudobno-tanečné pásmo SZUŠ Pod Vinbargom 1/
  HD
 • 20:00
  Videotext
  HD
 • 17:45
  Prehľad vysielania, počasie
  HD
 • 18:05
  Záznam z Mimoriadneho rokovania MsZ
  8
  HD
 • --:--
  Týždeň v PSK
  6
  HD
 • --:--
  Počasie Extra
  HD
 • 20:00
  Videotext
  HD
 • 17:45
  Prehľad vysielania, počasie
  HD
 • 18:05
  Dalo sa predísť tragédii v Prešove?
  8
  HD
 • 20:00
  Videotext
  HD
 • 18:10
  Prehľad vysielania, počasie
  HD
 • 18:30
  NAŠE TELENÁVRATY: Oslobodenie Bardejova v spomienkach veliteľa /r. 2009/
  8
 • --:--
  Spomienka na oslobodenie Bardejova /r. 2015/
  8
 • 19:15
  Videotext
  HD
 • 18:10
  Prehľad vysielania, počasie
  HD
 • 18:30
  NP Pendjari_Benin
  Cestopisný film
  6
 • 19:15
  Videotext
  HD