Záznam z rokovania VI. MsZ 09. 02. 2023
11.02.2023

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.