Záznam z mimoriadneho rokovania II. MsZ 03. 12. 2022
03.12.2022

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.