Záznam zo 14. mimoriadneho zasadnutia MsZ 19. 08. 2020
19.08.2020

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.