Záznam z rokovania XIV. mimoriadneho MsZ 21. 03. 2024
21.03.2024

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.