Záznam zo IV. zasadnutia MsZ 28. 03. 2019
31.03.2019

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.