Záznam z XXV. zasadnutia MsZ 14. 10. 2021
15.10.2021

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.