Záznam z 11. mimoriadneho zasadnutia MsZ 25. 02. 2020
26.02.2020

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.