Záznam z XXVII. rokovania MsZ v Bardejove 09. 12. 2021
09.12.2021

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.