Záznam z 15. zasadnutia MsZ 01. 10. 2020
01.10.2020

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.