Záznam z III. zasadnutia MsZ 24. 01. 2019
27.01.2019

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.