Záznam zo 6. zasadnutia MsZ 27. 06. 2019
30.06.2019

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.