Záznam z rokovania XXXI. MsZ 23. 06. 2022
25.06.2022

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.