Záznam zo XVII zasadnutia MsZ 17. 12. 2020
18.12.2020

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.