Záznam z XIX. zasadnutia MsZ 25. 03. 2021
26.03.2021

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.