Záznam z rokovania IX. mimoriadneho MsZ 27. 07. 2023
27.07.2023

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.