Záznam zo 7. zasadnutia MsZ 03. 10. 2019
06.10.2019

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.