Záznam z 9. zasadnutia MsZ 12. 12. 2019
14.12.2019

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.