Záznam z ustanovujúceho zasadnutia MsZ 04. 12. 2018
05.12.2018

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.