Záznam z 13. mimoriadneho zasadnutia MsZ 18. 06. 2020
19.06.2020

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.