SPRÁVY BTV 12. 04. 2024
12.04.2024

SPRÁVY BTV

Správy BTV sa vyrábajú a vysielajú päťkrát týždenne, pondelok až  piatok. V spravodajských reportážach sú obsiahnuté rôznorodé témy: aktivity samosprávnych orgánov, štátnej správy, aktuálne udalosti miestneho či regionálneho významu, podnety divákov, prezentácia rôznych kultúrno-spoločenských a  umeleckých podujatí, aktivity konfesionálnych organizácií a inštitúcií tretieho sektora.