SPRÁVY BTV 09. 07. 2024
09.07.2024

SPRÁVY BTV

Správy BTV sa vyrábajú a vysielajú päťkrát týždenne, pondelok až  piatok. V spravodajských reportážach sú obsiahnuté rôznorodé témy: aktivity samosprávnych orgánov, štátnej správy, aktuálne udalosti miestneho či regionálneho významu, podnety divákov, prezentácia rôznych kultúrno-spoločenských a  umeleckých podujatí, aktivity konfesionálnych organizácií a inštitúcií tretieho sektora.