O nás

© Bardejovská televízna spoločnosť,s.r.o. / foto: Marcel Tribus

Bardejovská televízia (BTV) začala svoju históriu písať v auguste 1994 - patrí tak k jedným z najstarších miestnych televízií na Slovensku. Pri jej zrode stáli nadšenci, ktorí neváhali riskovať, boli presvedčení o správnosti svojho rozhodnutia a presvedčili aj kompetentných, aby do projektu vstúpili.

Za vyše dvadsať rokov prítomnosti na miestnom, resp. lokálnom televíznom trhu si Bardejovská televízia vybudovala rešpektované renomé, stala sa jedným zo zakladajúcich členov Spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska (LoTOS) a je držiteľom prestížnych ocenení celoslovenského, i medzinárodného charakteru.

Za čas svojej existencie prešla rôznymi právnymi formami - v auguste 2001 bola založená Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., ktorá je držiteľom licencie na vysielanie programovej služby Bardejovská televízia - BTV. V súčasnosti je to moderná mediálna ustanovizeň, ktorá ponúka svoje služby vo verejnom záujme na profesionálnej úrovni. Jej vysielanie je zamerané najmä na spravodajstvo a publicistiku, ale vo svojom portfóliu má aj výrobu a vysielanie iných programových typov (šport, hudobné, či vzdelávacie programy).

Vysiela prostredníctvom vlastného digitálneho multiplexu, vysiela v HD (high definition) rozlíšení a pokrytie signálom predstavuje takmer 95% záujmového územia, t.z. samotného Bardejova a jeho mestských častí.

Podľa posledného prieskumu sledovanosti z júna 2018, ktorý bol uskutočnený na vzorke 1094 respondentov pravidelne, či menej pravidelne sleduje vysielanie Bardejovskej televízie 34,8% opýtaných respondentov: agentúra, ktorá prieskum realizovala hodnotí túto sledovanosť - v rámci lokálnych televízií - ako mierne nadpriemernú. Celkovú spokojnosť s vysielaním BTV v prieskume vyjadrilo 81,3% respondentov.