Záznam z rokovania XVI. MsZ 20. 06. 2024
20.06.2024

Mestské zastupiteľstvo

Záznamy zo zasadnutí miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.