OZ KOVO: „Ľudia sú postihnutí chudobou, aj keď sú zamestnaní...“
14.03.2019

Publicistika

V publicistických reláciach, sa televízia podrobnejšie zaoberá aspektmi aktuálnej udalosti, či stavu s možnosťou vyjadrenia sa všetkých zainteresovaných.
 

SAMOSPRÁVA vs. INVESTORI ...ako je to u nás v Bardejove...
10.11.2017

Zo spomienok na povstaleckú históriu v obci Kríže
24.08.2017

Veľkonočný príhovor primátora mesta
13.04.2017

Na aktuálnu tému: Architektonická štúdia ulice kpt. Nálepku
24.03.2017

Na aktuálnu tému: Na vedomostiach by nám malo záležať
24.02.2017

NA AKTUÁLNU TÉMU: Videofilm o Bardejove, Bardejovských Kúpeľoch a regióne Šariš
20.01.2017