Slávka Tkáčová a jej Zamilovaná
19.01.2023

Publicistika

V publicistických reláciach, sa televízia podrobnejšie zaoberá aspektmi aktuálnej udalosti, či stavu s možnosťou vyjadrenia sa všetkých zainteresovaných.
 

Mimoriadne vysielanie - COVID-19 v Bardejove
13.10.2020