Cyklistický sviatok Bardejov 2019
19.09.2019

Publicistika

V publicistických reláciach, sa televízia podrobnejšie zaoberá aspektmi aktuálnej udalosti, či stavu s možnosťou vyjadrenia sa všetkých zainteresovaných.
 

Na aktuálnu tému: Nová technika, efektívnejšie kosenie
27.04.2018

Na aktuálnu tému: Hospodárenie samosprávy v uplynulom roku 2017
09.03.2018

SAMOSPRÁVA vs. INVESTORI ...ako je to u nás v Bardejove...
10.11.2017

Zo spomienok na povstaleckú históriu v obci Kríže
24.08.2017