Iniciatíva dobiehajúcich regiónov pokračuje v PSK druhou etapou
27.06.2019

Publicistika

V publicistických reláciach, sa televízia podrobnejšie zaoberá aspektmi aktuálnej udalosti, či stavu s možnosťou vyjadrenia sa všetkých zainteresovaných.
 

Na aktuálnu tému: Hospodárenie samosprávy v uplynulom roku 2017
09.03.2018

SAMOSPRÁVA vs. INVESTORI ...ako je to u nás v Bardejove...
10.11.2017

Zo spomienok na povstaleckú históriu v obci Kríže
24.08.2017

Veľkonočný príhovor primátora mesta
13.04.2017

Na aktuálnu tému: Architektonická štúdia ulice kpt. Nálepku
24.03.2017