Dobrá úroda na výstave ovocia a zeleniny

25.08.2018 | Voľný čas
Dobrá úroda na výstave ovocia a zeleniny
Prvou sprievodnou akciou Bardejovského jarmoku je tradične okresná výstava ovocia a zeleniny. Na nej naši lokálni, ale aj poľskí pestovatelia prezentujú výpestky tohtoročnej sezóny.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Miroslav Jaščur

Dobrá úroda na výstave ovocia a zeleniny

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.