Začína sa rekonštrukcia športovej haly

06.04.2021 | Správy
Začína sa rekonštrukcia športovej haly
Dnes ráno sa za účasti predstaviteľov mesta, projektantov a zhotoviteľov stavby odovzdalo stavenisko pri športovej hale, čím sa oficiálne začala jej renovácia. Na obnovu budovy má samospráva 300 kalendárnych dní. O úpravách okolia chce mesto diskutovať s odborníkmi i verejnosťou.

Redaktor: Peter Reviľák
Kamera: Peter Reviľák

Začína sa rekonštrukcia športovej haly

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.