Všimli sme si

14.09.2018 | Správy
Všimli sme si
Včera nás naša stála diváčka a obyvateľka bloku na Slovenskej ulici upozornila na neradostný stav odpadu a smradu, s ktorým sú denno-denne konfrontovaní niekoľko mesiacov nielen obyvatelia bloku.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Marek Rohaľ

Všimli sme si

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.