Spolupráca samosprávy a tretieho sektora

12.09.2018 | Správy
Spolupráca samosprávy a tretieho sektora
Výmena skúseností zo spolupráce samosprávy a tretieho sektora, nové iniciatívy a nápady v tejto oblasti i jednoduché zoznámenie sa boli predmetom neformálneho stretnutia na mestskom úrade.

redaktor: Štefan Hij
kamera: Štefan Hij

Spolupráca samosprávy a tretieho sektora

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.