Pripravuje sa Dištriktuálny deň v Bardejove

28.02.2023 | Správy
Pripravuje sa Dištriktuálny deň v Bardejove
V nedeľu, 18. júna 2023 sa v športovej hale Mier uskutoční Dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Viac v príspevku.

redaktorka: Jarmila Mančáková
kamera: Alica Hurtuková

Pripravuje sa Dištriktuálny deň v Bardejove

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.