Pracovné stretnutie riaditeľov na magistráte

30.06.2020 | Správy
Pracovné stretnutie riaditeľov na magistráte
V pondelok 29. júna sa uskutočnila na mestskom úrade pracovná porada s riaditeľmi materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov.

redaktorka: Jarmila Mančáková
kamera: Alica Hurtuková

Pracovné stretnutie riaditeľov na magistráte

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.