Potravinové balíky

07.03.2019 | Správy
Potravinové balíky
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny začalo v minulých dňoch s realizáciou opatrenia na pomoc tým najodkázanejším jednotlivcom i rodinám, formou potravinových balíčkov.
Samotná distribúcia v našom meste a okrese začala 25. februára 2019. Jej realizáciu opäť zabezpečuje, aj za pomoci dobrovoľníkov - Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Bardejove. Do 6. marca 2019 sa potravinová pomoc dostane takmer k 1200 odkázaným, z nich v samotnom Bardejove je 258 príjemcov, ktorým je určených 365 potravinových balíkov. V celom okrese sa prerozdelí celkovo 2038 balíkov potravinovej pomoci pre odkázaných.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Milan Marcinov ml. / archív

Potravinové balíky

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.