Pokračuje obnova hradobného opevnenia

03.05.2021 | Správy
Pokračuje obnova hradobného opevnenia
Aj v tomto roku mesto pokračuje v obnove hradobného opevnenia. V časti na Rhodyho ulici ide o prezentáciu Hornej brány a rekonštrukciu časti priekopového múra v dotyku s areálom bývalej psychiatrie.

Redaktor: Peter Reviľák
Kamera: Peter Reviľák

Pokračuje obnova hradobného opevnenia

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.