Okolo Zeleného domu neprejdete

03.07.2020 | Správy
Okolo Zeleného domu neprejdete
Chodník od Jiráskovej na Rhodyho ul. je neprechodný. Stalo sa tak kvôli bezpečnosti chodcov potom, čo začali asanačné práce na „zelenom“ dome.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Alica Hurtuková

Okolo Zeleného domu neprejdete

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.