Nová liečebná terapia

13.01.2020 | Správy
Nová liečebná terapia
V poslednom období pribúdajú rodičia malých detí, ktorí vyhľadávajú psychológa s tým, že ich dieťa má isté zvláštnosti, zakrýva si uši, je plačlivé, úzkostné, alebo sa málo pohybuje, viacej rozpráva, je výbušnejšie, má problém vyjadriť sa či porozumieť ľudskej reči. Nie div, že liečebná pedagogika napreduje míľovými krokmi a poskytuje i nové možnosti liečebných terapií a prístupov aj u nás, v Bardejove. Jednou z nich je i terapia senzorickej integrácie.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Milan Marcinov ml.

Nová liečebná terapia

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.