Má koronavírus prázdniny aj toto leto?

27.07.2022 | Správy
Má koronavírus prázdniny aj toto leto?
Má koronavírus prázdniny aj počas tohoročných letných mesiacov tak, ako v uplynulých dvoch rokoch? Zisťovali sme u odborníkov, ale aj medzi ľuďmi. Podľa odborníkov, nielen v zahraničí ale aj na Slovensku, a teda aj v Bardejovskom okrese, eviduje RÚVZ v Bardejove zvýšený nárast prípadov na COVID-19 v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Nárast počtu prípadov síce nie je veľký, ale ako tvrdí MUDr. Július Zbyňovský, poradca primátora pre otázky infekčných ochorení, je neobvyklé, aby sa tieto respiračné ochorenia vyskytovali v letných mesiacoch. Závažnosť epidemiologickej situácie v jednotlivých krajinách je odlišná a ÚVZ SR počas dovolenkovej sezóny prináša i aktuálne odporúčania pre dovolenkárov a cestovateľov.

redaktorka : Marta Mochnacká
kamera : Milan Marcinov ml., Peter Reviľák

Má koronavírus prázdniny aj toto leto?

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.