Kontroly aj na MOM-kách

19.02.2021 | Správy
Kontroly aj na MOM-kách
Kontroly dodržiavania opatrení v MOM-kach
Nielen kontroly, ale aj sankcie môžu dostať mobilné odberové miesta, pri nedodržiavaní
vyhlášky MZ SR.

Redaktorka : Marta Mochnacká
Kamera : Milan Marcinov ml. , Alica Hurtuková

Kontroly aj na MOM-kách

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.