Holokaust sa výrazne prejavil na židovskej populácii

25.01.2023 | Správy
Holokaust sa výrazne prejavil na židovskej populácii
27. januára si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Vznikol na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN v roku 2005. Tento dátum symbolicky odkazuje na 27. január 1945, kedy bol oslobodený nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz. Len v tomto tábore sa obeťami nacistov stali státisíce Židov, Rómov a ďalších prenasledovaných. Holokaust sa na Slovensku najvýraznejšie prejavil na židovskej populácii. Celkový počet židovských obetí holokaustu na Slovensku tvorí asi 70-tisíc osôb. Štatistické údaje o židovskej komunite ukazujú veľmi významné zníženie jej početnosti, ktoré bolo popri holokauste akcelerované najmä emigráciou a asimuláciou. Podľa sčítania ľudu v roku 1880 žilo na území dnešného Slovenska 140 681 obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu. Údaje z posledného sčítania v roku 2021 ukazujú, že v súčasnosti žije na Slovensku 2 007 obyvateľov, ktorí sa hlásia k Židovskej náboženskej obci, čo predstavuje 0,04 % všetkých obyvateľov.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Milan Marcinov ml.

Holokaust sa výrazne prejavil na židovskej populácii

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.