Do mesta zavítala delegácia z Taiwanu

15.03.2019 | Správy
Do mesta zavítala delegácia z Taiwanu
Do Bardejova zavítala delegácia Taiwanu v sprievode zástupcov ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. V rámci trojdňovej návštevy mesta sa v pondelok uskutočnilo stretnutie s primátorom Borisom Hanuščakom na mestskom úrade a neskôr so žiakmi Základnej školy na Wolkerovej ulici.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Matúš Juhas

Do mesta zavítala delegácia z Taiwanu

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.