Dielo Gabriela Grunda žije ďalej

21.11.2022 | Správy
Dielo Gabriela Grunda žije ďalej
V sobotu dopoludnia sa na Rhodyho ulici a v parku Emila Korbu sprístupnili exteriérové výstavy spojené s vyhodnotením víťazných fotografií 11. ročníka medzinárodnej súťaže bardejovského fotoklubu BARDAF. Posledné štyri roky nesie jesenný fotosalón podtitul Memoriál Gabriela Grunda, ktorý bol nestorom športovej dynamickej fotografie.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Peter Reviľák

Dielo Gabriela Grunda žije ďalej

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.