Aký je postoj ľudí k „Nežnej“?

18.11.2022 | Správy
Aký je postoj ľudí k „Nežnej“?
17. novembra sme si pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu. V uliciach nášho mesta sme zisťovali, či sa naplnili ideály, ktoré sme od Nežnej revolúcie v priebehu 33 rokov očakávali? Vyjadrenia občanov takmer korešpondovali s prieskumom Inštitútu pre verejné otázky, z ktorého vyplynulo, že Nežnú revolúciu hodnotí prevažne priaznivo 48 percent ľudí na Slovensku. Rovnako kladne ako záporne ju vníma 29 percent opýtaných a vyslovene negatívne 15 percent. Osem percent opýtaných nevie zaujať k tejto udalosti stanovisko.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Milan Marcinov ml.

Aký je postoj ľudí k „Nežnej“?

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.