Aby slová - nikdy viac - sa stali skutočnosťou

04.07.2023 | Správy
Aby slová - nikdy viac - sa stali skutočnosťou
Židovské partizánske hnutie bolo cestou pomsty, ale aj záchrany Židov. Bojovali nielen zbraňami, ale i duchom... Práve táto téma hrdinstva a odporu počas druhej svetovej vojny, ale aj 80. výročia od povstania vo varšavskom gete, rezonovala v predvečer sviatku kresťanských vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda na spomienkovej slávnosti v Pamätnej záhrade holokaustu v Židovskom suburbiu, ktorú aj tentoraz zorganizoval Fond Židovského dedičstva v Bardejove. V júni 2014 bol tento pamätník slávnostne odhalený a bola založená tradícia každoročnej, tematicky rôznorodej pripomienky holokaustu.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Milan Marcinov ml.

Aby slová - nikdy viac - sa stali skutočnosťou

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.