Obzretie sa za atletickou sezónou

22.12.2021 | Šport
Obzretie sa za atletickou sezónou
Druhú pandemickú sezónu majú za sebou bardejovskí atléti. Špecifická bola najmä tým, že nezačala tradične halou.

redaktorka : Jana Knapíková
kamera : Alica Hurtuková

Obzretie sa za atletickou sezónou

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.