Deťom sa budú venovať ambasádori športu

29.11.2021 | Šport
Deťom sa budú venovať ambasádori športu
V súčasnej dobe moderných technológií absentuje u detí šport a vôbec akýkoľvek pohyb. Pomôcť rozhýbať ich a vytvoriť priestor pre slobodné športovanie má projekt Centrum športu pri základnej škole.

redaktorka : Jana Knapíková
kamera : Milan Marcinov ml.

Deťom sa budú venovať ambasádori športu

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.