Čo priniesol šport v meste?

28.11.2018 | Šport
Čo priniesol šport v meste?
V rámci správ zaraďujeme aj športové aktuality a začíname druhou hokejovou ligou.

redaktor: Juraj Ščerbik
kamera: Juraj Ščerbik

Čo priniesol šport v meste?

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.