Upozornenie pre občanov

16.01.2020 | Oznamy
Upozornenie pre občanov
V priebehu roka Východoslovenská distribučná spoločnosť /VSD/ zabezpečuje práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy. To si vyžaduje isté obmedzenia v podobe odstávky elektrickej energie na rôznych odberných miestach aj v našom meste a okrese. Vzhľadom na tieto skutočnosti, aj na základe požiadavky VSD, mesto Bardejov pravidelne, vo verejnom záujme, informuje občanov o plánovanej odstávke elektrickej energie. Nie je však vykonávateľom údržby, či opráv, len informačným medzičlánkom.

V tejto súvislosti mesto upozorňuje občanov, aby v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovali VSD. Podrobnejšie informácie prinášame vo videotexte i na FB stránke Bardejovskej televízie.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Milan Marcinov ml.

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312

Poskytneme vám informácie a poradenstvo o:

distribučných cenníkoch a cenníkoch služieb, meraní elektrickej energie, zmene dodávateľa, plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny, ako aj o dobe ich trvania.

 

Prevádzková doba:

pondelok – piatok
sobota7.00–20.00 hod.
9.00–16.00 hod. (okrem dní pracovného pokoja)

Pre volania zo zahraničia: +421 55 783 56 82

Upozornenie pre občanov

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.