Výstavy v meste

10.11.2018 | Kultúra
Výstavy v meste
Aj výstavná sieň bardejovského archívu ponúkla v uplynulých dňoch verejnosti zaujímavú výstavu z archívnych dobových dokumentov, zachytavajúcich dianie, či postoje v meste počas významných medzníkov.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Milan Marcinov ml.

Výstavy v meste

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.