Dračia priekopa

08.10.2018 | Kultúra
Dračia priekopa
Súčasťou programu osláv 777. výročia prvej písomnej zmienky o Bardejove boli aj atrakcie pre deti. Tie prebiehali v takzvanej Dračej priekope.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Cyril Roman

Dračia priekopa

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.