Zo života blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča

03.02.2019 | Bez komentára
Zo života blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča
V posledný januárový deň sme zavítali na sídlisko Vinbarg, do grécko-katolíckej farnosti blažených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka. Veriaci, ale i ďalší návštevníci si v tomto chráme môžu pozrieť putovnú výstavu, venovanú biskupovi Gojdičovi. Dnes vám ju krátko priblížime v sekundách Bez komentára.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Matúš Juhas

Zo života blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.