Príprava na fikciu bojov

18.01.2019 | Bez komentára
Príprava na fikciu bojov
redaktor: Peter Reviľák
kamera: Matúš Juhas

Príprava na fikciu bojov

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.