Odhalené megavajce na námestí

05.04.2019 | Bez komentára
Odhalené megavajce na námestí
redaktor: Peter Reviľák
kamera: Milan Marcinov ml.

Odhalené megavajce na námestí

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.