Čiastočná rekonštrukcia objektov SAD a ŽSR

26.11.2018 | Bez komentára
Čiastočná rekonštrukcia objektov SAD a ŽSR
redaktor: Peter Reviľák
kamera: Milan Marcinov ml.

Čiastočná rekonštrukcia objektov SAD a ŽSR

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.