Ocenili darcov najzaujímavejších verejnoprospešných aktivít

30.09.2020 | Voľný čas
Ocenili darcov najzaujímavejších verejnoprospešných aktivít
V uplynulých dňoch sa stretli členovia, podporovatelia a darcovia Komunitnej nadácie Bardejov. Slávnostná záhradná party patrila najmä prezentácii najzaujímavejších podporených projektov v roku 2019.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Alica Hurtuková, Milan Marcinov ml.

Ocenili darcov najzaujímavejších verejnoprospešných aktivít

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.