Inšpiratívne zadržiavanie dažďovej vody pri paneláku

17.09.2020 | Voľný čas
Inšpiratívne zadržiavanie dažďovej vody pri paneláku
Zadržiavanie dažďovej vody, pozitívne ovplyvňuje miestnu mikroklímu. Pre takýto krok nie na vlastnom pozemku, ale pri bloku na sídlisku Vinbarg, sa rozhodli obyvatelia na ul. Andreja Svjanteka 10.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Alica Hurtuková, Milan Marcinov ml.

Inšpiratívne zadržiavanie dažďovej vody pri paneláku

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.