Dobrovoľník v Afrike

22.09.2020 | Voľný čas
Dobrovoľník v Afrike
V novembri sa chystá do ďalekej Afriky Bardejovčan Tomáš Jacečko. Čo ho tam čaká a čo všetko pred odletom absolvuje nám prezradil v reportáži.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Alica Hurtuková

Dobrovoľník v Afrike

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.