Mestské detské jasle prijímajú žiadosti

21.05.2020 | Správy
Mestské detské jasle prijímajú žiadosti
Nachádzame sa v období, keď už prebehli zápisy do základných škôl či rodičia prihlasujú detí do materských škôl. Mestské detské jasle už taktiež prijímajú žiadosti a zákonní zástupcovia môžu svoje ratolesti prihlásiť niekoľkými spôsobmi.

redaktorka: Jarmila Mančáková
kamera: Alica Hurtuková

Mestské detské jasle prijímajú žiadosti

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.