Sociálny rozmer mzdy
07.10.2021

Beseda

Besedy - spravidla 25-30 minútové relácie na rôzne aktuálne témy, ktoré si vyžadujú väčší vysielací priestor, než umožňuje spravodajská reportáž. Pri tomto type programu je diapazón tém veľmi široký - od zdravia, cez aktuálne projekty až po celospoločensky závažné témy.

Konšpiračné teórie o počasi
05.10.2017

Čistý Bardejov
21.09.2017

V znamení pokánia
14.09.2017

Bardejovsky jarmok 2017
17.08.2017

Esenciálne oleje a Biblia
11.05.2017

Tajné životy... v nás
27.04.2017

Beh za a(tra)ktívny Bardejov
06.04.2017

500 rokov reformácie
16.02.2017

Dane a poplatky v roku 2017
09.02.2017