Uzávierky ciest Prešov - Bardejov počas rekonštrukcie

11.07.2019 | Oznamy
Uzávierky ciest Prešov - Bardejov počas rekonštrukcie
Ako sme vás už informovali Prešovský samosprávny kraj začína s realizáciou projektu Modernizácie cestnej infraštruktúry v PSK podporeného z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Matúš Juhas

Zo stanoviska PSK:

V rámci celej cesty II/545 budú vykonávané stavebné práce na viacerých úsekoch, a to v intraviláne obce Kapušany, v úseku Kapušany – Raslavice a v úseku Janovce – Kľušov, počas plnej premávky. Predpokladá sa realizovanie po poloviciach cesty,  t.j. pri uzavretí jedného jazdného pruhu v potrebnej dĺžke. Predpokladáme obchádzku oproti pôvodnej trase iba v intraviláne obce Kapušany.  

Zhotoviteľ priebežne vypracováva projekt organizácie dopravy počas výstavby a  aktuálne rieši proces schvaľovania dočasného dopravného značenia, pričom má povinnosť zvoliť taký postup, aby obmedzujúce zásahy do verejnej premávky boli čo najkratšie.

Odovzdanie stavenísk zmluvným zhotoviteľom už prebehlo. Konkrétne spol. COLAS Slovakia, a.s. (Kapušany, Kapušany – Raslavice) prevzala stavbu  3. júla 2019,  spol. Swietelsky – Slovakia, spol. s r.o. (Janovce – Kľušov) 10. júla 2019. 

V úseku Kapušany, Kapušany – Raslavice už boli začaté aj vytyčovacie práce staveniska a podzemných inžinierskych sietí dotknutého územia, na ktoré budú v budúcom týždni v zmysle zmluvy plynulo nadväzovať ďalšie stavebné práce.

Daša Jeleňová
Kancelária predsedu PSK
oddelenie komunikácie a propagácie, tlačový hovorca PSK

Začína dlhoočakávaná rekonštrukcia ciest

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.