Úprava vysielacej štruktúry Bardejovskej televízie

24.09.2018 | Oznamy
no_stream
Vážení televízni diváci, v súvislosti s nepredvídanými technicko-prevádzkovými ťažkosťami dočasne mierne upravujeme vysielaciu štruktúru Bardejovskej televízie – Správy BTV budeme najbližšie obdobie vysielať raz týždenne, vždy v piatok v obvyklom vysielacom čase o 18.30 hod..

Dúfame, že spomínané ťažkosti sa nám v čo najkratšom čase podarí odstrániť – ďakujeme za pochopenie a ústretovosť!

Kolektív Bardejovskej televízie.
Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.