Spať budeme o hodinu kratšie

27.03.2020 | Oznamy
Spať budeme o hodinu kratšie
Aj v roku 2020 dôjde k úprave času na letný. Ku zmene na letný čas, posunutím o jednu hodinu dopredu, dôjde v čase 2.00 hod na 3.00 hod. dňa 29. 3. 2020.

Slovenské územie prvýkrát zasiahla zmena času v roku 1916, kedy bolo ešte súčasťou Rakúska-Uhorska. Každoročne však táto zmena funguje od roku 1979. Zmena času má ako príveržencov, tak odporcov. V súčasnej dobe sme sa však zaviazali ako člen Európskej únie dodržiavať zmeny letného a zimného času. Pre zachovanie, či zrušenie letného a zimného času existujú výhody aj nevýhody.

Výhody:
- efektívnejšie využitie denného svetla v rámci dňa, v produktívnom čase je viac svetla
- posunutie súmraku na menej exponovaný čas štatisticky znižuje počet automobilových nehôd

Nevýhody:
- porušený ľudský biorytmus
- problémy s komunikáciou, cestovaním medzi krajinami kde zmenu času neaplikujú

Pôvodne naplánovala Európska únia koniec letného času iba do roku 2011, potom sa však plán zmien predĺžil na ďalších 5 rokov.

redaktorka: Jarmila Mančáková
kamera: Alica Hurtuková

Spať budeme o hodinu kratšie

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.