Sledujte nás v plnej kvalite

09.10.2018 | Oznamy
Sledujte nás v plnej kvalite
Krátky apel na tých divákov, ktorí nás ešte stále sledujú prostredníctvom analógového káblového vysielania. Mnohí sa sťažujú na nekvalitné obrazové a zvukové vysielanie, na ktoré však nemáme technický dosah.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Milan Marcinov ml.

Sledujte nás v plnej kvalite

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.