OZNAM PRE CESTUJÚCICH

16.09.2019 | Oznamy
MHD Bardejov
Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že v súvislosti s konaním 63. ročníka cyklistických pretekov okolo Slovenská bude od 17.9.2019 - 9:00 hod. do 19.9.2019 - 15:30 hod. autobusová doprava vedená nasledovne:

Prímestská doprava:
Zo smeru Bardejov, AS - Poprad bude vedená po Ul. Kúpeľná - Nábrežná – T. Ševčenku – Štefánikova. To platí aj pre opačný smer v opačnom slede.

Mestská doprava:
V smere ulíc Slovenská – Nový Sad – Fučíkova –T. Ševčenku - Štefánikova – Dlhý Rad – Jiráskova platí aj pre opačný smer v opačnom slede.

Zastávka DLHÝ RAD – OKR. ÚRAD bude v oboch smeroch dočasne presunutá a nahradí ju zastávka FUČÍKOVA – Hotel ARTIN a zastávka na Ul. NOVÝ SAD v oboch smeroch. Zastávka Bardejov, športová hala bude dočasne zrušená.

Vzhľadom k tomu, že počas konania 63. ročníka cyklistických pretekov okolo Slovenská bude doprava vykonávaná v dočasne upravenom režime, žiadame Vás o pochopenie a toleranciu.

Za pochopenie ďakujeme
SAD Prešov, a.s.

Bližšie informácie na : 0902 962 812, www.sad-po.sk

Uzávierka cestných komunikácií počas cyklistických pretekov

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.