Miestny DVB-T vysielač BTV je dočasne mimo prevádzky

25.12.2019 | Oznamy
dvbt
Diváci v Bardejove ako aj blízkeho okolia nemôžu aktuálne prijímať signál miestného DVB-T vysielača na 34. kanáli (578 MHz), ktorý prevádzkuje BARDBYT, s.r.o. a prostredníctvom ktorého je šírený signál Bardejovskej TV.

Jedná sa len o dočasný výpadok. Vysielač by mal byť opäť plne funkčný v čo najkratšom čase po odstránení poruchy.

Za pochopenie ďakujeme.
Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.