V nedeľu žilo mesto kultúrou a zábavou

05.06.2019 | Kultúra
V nedeľu žilo mesto kultúrou a zábavou
Uplynulú nedeľu žilo mesto kultúrou a zábavou. Postarali sa o to tri podujatia venované deťom, folklóru, ale aj zdravému životnému štýlu. Viac v nasledujúcej reportáži.

redaktor: Peter Reviľák
kamera: Milan Marcinov ml.

V nedeľu žilo mesto kultúrou a zábavou

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.