Sochárske sympózium

02.07.2019 | Kultúra
Sochárske sympózium
V uplynulý pondelok popoludní na Radničnom námestí bolo za zvuku motorových píl odštartované Sochárske sympózium mesta Bardejov, ktorého sa zúčastnili 4 umeleckí rezbári zo Slovenska a Poľska.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Matúš Juhas

Sochárske sympózium

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.