Októbrové výstavy sprístupnené

08.10.2020 | Kultúra
Októbrové výstavy sprístupnené
V dôsledku pandémie skoro všetky kultúrne podujatia išli do úzadia. Napriek tomu galérie v Bardejove otvorili svoje brány za dodržania prísnych epidemiologických opatrení.

redaktorka: Jarmila Mančáková
kamera: Alica Hurtuková

Októbrové výstavy sprístupnené

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.