„A národ, oboril sa na národ“

09.09.2018 | Kultúra
„A národ, oboril sa na národ“
Pri návratoch do histórie ostaneme aj pri ďalšej výstave. Tentoraz putovnej výstave, ktorú tvorí kolekcia vyše 200 obrazov od maliarov z Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska a ktorá je venovaná 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny.

redaktorka: Marta Mochnacká
kamera: Miroslav Jaščur

„A národ, oboril sa na národ“

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.