Deň babičkiných šikovných rúk

23.06.2019 | Kultúra
Deň babičkiných šikovných rúk
V priestoroch bardejovského Poľsko-slovenského domu sa v utorok 11. júna konal Deň babičkiných šikovných rúk. Nultý ročník tohto podujatia bol založený na dobrovoľníckej činnosti členov denného stacionára.

redaktor: Patrik Guľa
kamera: Milan Marcinov ml.

Deň babičkiných šikovných rúk

Zdroj: © Bardejovská televízna spoločnosť,s.r.o.